Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı üretim araçlarındaki değişim, sanayi bölgelerinin kent merkezlerine yakın kurumlarını ve kırsal bölgelerden büyük ölçüde bu yerlere göç etmelerini sağlamıştır.

Böylelikle katı atık, atıksu, hava kirliliği, çarpık kentleşme beraberinde önemli çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu problemlerin çözümleri ile ilgili çevre teknolojileri geliştirilmekte ve günümüzde büyük problem olan çevre kirliliği sistemli olarak ele alınmaktadır.

Mevzuata uyumdaki yükümlülüklerin giderek artması, yeni yasaların çıkması, çevre sorunlarına karşı artan tepkiler yeni çevre teknolojilerinin uygulamaya konmasına neden olmuştur.

UGE Çevre, çevre teknolojileri uygulamalarında öncü olmayı ilke edinerek sahip olduğu tecrübe ile başarısını her geçen gün arttırmaktadır.


 
UGE Çevre Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. © 2005

Adres:    Sümbülzade Sokak No: 23/3 Üsküdar - İstanbul

Telefon :    (+90) 216 532 84 84 (+90) 216 532 95 95         Faks :    (+90) 216 343 17 99         E-Posta:    info@ugecevre.com