Çevre Yönetimi

Çevre Mevzuatı hükümleri dikkate alınarak iç tetkiklerin yapılması

Çevresel konularda problemlerin çözümü

Çevre Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarının yürütülmesi

Bakanlıkça ve il çevre ve orman müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgelerin ilgili makamlara iletilmesi

Belediyeler, il çevre ve orman müdürlüğü ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapılması

Firma, tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılması ve özendirici faaliyetler düzenlenmesi

Bakanlıkça veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste çevre görevlisini hazır bulundurulması

İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirmesi


 
UGE Çevre Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. © 2005

Adres:    Sümbülzade Sokak No: 23/3 Üsküdar - İstanbul

Telefon :    (+90) 216 532 84 84 (+90) 216 532 95 95         Faks :    (+90) 216 343 17 99         E-Posta:    info@ugecevre.com